You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Eğitim modellerimizi, eğitimin konusu ve ihtiyaca göre şirketimiz bünyesindeki iç eğitimcilerimizden veya profesyonel eğitim kurumlarından destek alarak oluştururuz.

İnsan Kaynakları politikalarımız doğrultusunda tüm çalışanlarımız, pozisyon bazlı gelişim haritalarına göre işe başlangıçlarından itibaren temel oryantasyon ve yıllık eğitim programlarına katılırlar.

AssisTT’te eğitim ve gelişim faaliyetlerimizi,
  • şirket genelinde ve kişi bazında
  • gelişime açık olan değerler ve yetkinlikler çerçevesinde
  • çalışanlarımızın ve organizasyonun ihtiyaçlarına yönelik olarak planlarız.
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde,
  • kurumun strateji ve hedefleri
  • performans değerlendirme sonuçları
  • görev tanımları
  • çalışanın kendisinden ve yöneticisinden gelen geri bildirimler
  • yeni yatırım ve projeler önem taşır.

Eğitimlerimiz aşağıdaki başlıklarda toplanır:

Oryantasyon Eğitimleri

Şirkete yeni katılan çalışanların şirketi, çalışanları, işi ve iş çevresini en kısa sürede tanımaları ve bunlara uyum sağlayabilmeleri amacıyla verdiğimiz

Mesleki Gelişim Eğitimleri

Mesleki yetkinliklerin arttırılmasına yönelik

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Çalışanın bilgi, beceri ve motivasyonunu geliştirmeye yönelik

Yönetici Eğitimleri

Yönetici becerilerinin arttırılmasına yönelik

Uzaktan Eğitimler

Tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği; katılımcının istediği zaman tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği

E-Eğitimler

Çalışanlarımızın sınıf eğitimleri haricinde bilgi seviyesini arttırması ve düzenlenen sınıf içi eğitimlere destek olması amacıyla gerçekleştirdiğimiz

Top Right Link Text