You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Kariyer Yönetimi Süreçlerimiz

İşe alım sürecimizle, kurum kültürümüze ve değerlerimize uygun, ilgili pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip en uygun kişileri ailemize katmayı amaçlarız. Yapılan tüm başvuruları gizlilik ilkesi kapsamında, eşit fırsat tanıyarak, adil bir şekilde değerlendirmeye önem veririz.


Performans Değerleme Sistemimiz

Şirket hedefleri doğrultusunda rutin aralıklarla belirlediğimiz performans kriterlerinin, somut değerlerle ifade edilebilir ve objektif olmasına önem veririz. Verilen hedefleri dönem içerisinde kontrol ederek çalışanlarımızın performanslarını gözlemler ve dönem sonunda saptanmış hedefler ile karşılaştırıp, performans düzeylerini belirleriz. Performans çıktıları, terfi süreçleri ve yetenek yönetimi süreçlerine girdi sağlar.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi

Çalışanlarımız sunum, rol oyunu, ajanda vakaları ve yetkinlik bazlı mülakatlar içeren değerlendirme ve geliştirme merkezi uygulamalarına katılabilirler. Bu yolla, çalışanlarımıza kurumsal verimliliğe katkısı olan nitelikleri ve yetenekleri ile ilgili geri bildirim alma fırsatı sunarız. Bu uygulamalar, seçim, terfi ve gelişim amaçlı olabilir ve çalışanların güçlü yönleri, gelişim alanları ve potansiyel yönleri bu doğrultuda belirlenir. Değerlendirme sonucunda çalışanlarımızı, gelişim alanlarına yönelik uygun gelişim programlarımıza dahil ederiz.

Kariyer Fırsatları

AssisTT içerisindeki açık pozisyonlar için çalışanlarımız da başvuru yapabilirler. Açık pozisyonları ve beklenen nitelikleri, AssisTT Kariyer portali aracılığıyla çalışanlarımıza duyururuz. Kriterleri sağlayan, pozisyonun gerektirdiği deneyim ve beceriye sahip olan çalışanlarımız ilanlara başvurup sürece dahil olabilirler. Mesleki beceri veya yetkinliklerin yanı sıra şirket içi performans ortalaması da bu süreçte önemli bir rol oynar. Çalışanlarımıza dikey ve yatay hareketlerle kariyerini şekillendirme imkânı sunar, aynı zamanda operasyon kadroları ve idari kadrolar arasında kariyer geçişleri gerçekleştiririz.

Top Right Link Text