You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • Entegre Yönetim Sistemimizi kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygularız.
  • Müşterilerimize, sürekli iyileştirme prensibi doğrultusunda teknolojiye dayalı hizmet sunarız.
  • “Mutlu Çalışan - Mutlu Müşteri” ilkesi ile müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlarız.
  • Müşteri beklenti ve şikâyetlerini, müşteri memnuniyetini arttırıcı fırsat olarak görür, inceler, çözüm oluşturur, kalıcı iyileştirmelerle sistem ve süreçlerimize uygularız.
  • Şirketimizin Bilgi Güvenliği Politikası kapsamında tüm şirket ve müşteri bilgi varlıklarının güvenliği için gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine bağlı gerekli önlemleri alırız.
  • Entegre Yönetim Sistemi’nin performansını izleyerek sürekli iyileştirme uygulamaları ile geliştirmeyi taahhüt ederiz.
  • Faaliyetlerimizi, doğal kaynakları en verimli kullanacak şekilde tasarlar; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri ve çevresel etkileri belirler, çevre kirliliğini önleyici tedbirleri ile belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri alırız.
  • Herhangi bir kazada veya acil durumda kayıpları en aza indirecek tedbirleri alırız.
  • Faaliyetlerimizi, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve diğer yasal gereklilikler ile müşteri beklentilerine uygun olarak gerçekleştiririz.
  • Entegre Yönetim Sistemi içinde çalışanların katılımını ve bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlar ve çalışanlarımızı sürekli eğitimle destekleriz.
Top Right Link Text