You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Petek Yetenek Yönetimi Sistemi

Yetenek yönetim sistemimiz ile çalışanlarımızın potansiyellerini ve yetkinliklerini belirleyerek, kariyer ve liderlik gelişim planlamaları ile üst seviyelere hazırlanmalarını; şirket içi rotasyon ve iş zenginleştirme programlarıyla desteklenmelerini hedefleriz. Yedekleme planlamaları yaparak ve yetenek havuzları oluşturarak bu süreçleri destekleriz. Bu planlar doğrultusunda çalışanlarımızın güçlü yönlerini ve gelişmeye açık noktalarını ortaya koymak, farkındalıklarını arttırmak ve gelişim planları hazırlamak üzere çalışmalar yaparız.Performans Değerlendirme Sistemi

Yılda en az bir kez yapılan görüşmelerde, çalışanlarımızın hem iş hem de kişisel hedeflerine odaklanırız. Çalışanlarımıza mevcut performansları hakkında geri bildirim verir ve yeni gelişim olanakları sağlarız.


360° Yetkinlik Değerlendirme Sistemi

360 Derece Yetkinlik Değerlendirme sistemimizle çalışanlarımıza, iş ortamı ve ilişkileri içinde farklı perspektiflerden bakabilme, geri bildirim sürecini sağlıklı bir zemine oturtabilme ve çalıştığı tüm paydaşları tarafından değerlendirilme fırsatı sunarız. Yetkinlik Değerlendirme sistemimiz MÜKEMMELLİK modeline dayanır ve çalışanlarımızın güçlü yönleri ile gelişim fırsatlarına odaklanır. Bu modelle çalışanlarımız sürdürülebilir değer yaratma açısından değerlendirilirler.Potansiyel Değerlendirme

Çalışanlarımızın işini ve ekibini yönetebilme potansiyelini keşfedebilmek adına değerlendirme yöntemlerimizi çeşitlendiririz. Çalışanlarımızın farklı rol ve sorumluluklar alma becerilerini belirleyebilmeyi ve buna yönelik gelişim programları tasarlamayı önemseriz.


Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Kariyer yönetimi süreçlerine girdi oluşturan çok çeşitli ölçme değerlendirme araçlarını, gelişim yolculuğumuzu desteklemek adına Petek Yetenek Yönetimi sistemi dahilinde kullanırız. Değerlendirme Merkezi uygulamalarında değerler, yetkinlikler, beceriler ve iş yapış biçimleri gibi birçok davranış göstergesinden süzülerek oluşturulmuş olan prensiplerimiz ışığında gözlemlerimizi yaparız.


Yedekleme Planı

Sürdürülebilir bir performans yakalayabilmek adına kritik pozisyonlarımızı yedeklemeye önem veririz. Yönetsel ve yönetsel olmayan kritik pozisyonları yedekleyen çalışanlarımız için gelişim planları oluştururuz.

Top Right Link Text